Välkommen på Extrastämma 3 maj 2018

Kvällen kommer börja med en extrastämma. På extrastämman kommer beslut nr 2 att tas om stadgeändring från version 4 till version 5. 

 

Därefter kommer ett medlemsmöte att ta vid. 

 

Plats:               Gemensamhetslokalen

Dag och tid:   2018-05-03 kl. 18:30

 

Avslutningsvis kommer det bjudas på mat och snacks!