Trivselkommitté

Susanne Berg,

Halssmyckevägen 21 D

 

 

Elinor Lundström,

Halssmyckevägen 17 C