Styrelse

Eira Packalén, ordförande, kontaktperson, nycklar, parkering

Halssmyckevägen 21 C, 

eira.packalen@brfhalssmycket.se 

0708-84 17 06

 

 

Lennart Karlsson, ledamot, avtal

Halssmyckevägen 23 D, 

lennart.karlsson@brfhalssmycket.se

0706-32 22 20

 

 

Rosita Londré, ledamotsekreterare, uthyrning gemensamhetslokal

Halssmyckevägen 23 F
rosita.londre@brfhalssmycket.se

0702-10 01 06

 

 

Dennis Jernberg, ledamot, fastighetsfrågor

Halssmyckevägen 23G

dennis.jernberg@brfhalssmycket.se

 

 

Lars Sjöling, ledamot, drift och värme

Halssmyckevägen 23A

lars.sjoling@brfhalssmycket.se

 

 

Joakim Hedin, vice ordförande, ekonomifrågor

Halssmyckevägen 15C

joakim.hedin@brfhalssmycket.se

 

 

Martin Augustsson, ledamot, admin hemsida & Halssmyckebladet

Halssmyckevägen 13D
martin.augustsson@brfhalssmycket.se

 

 

Sebastian Halvardsson, ledamot, HSB-representant

 

Vill du kontakta hela styrelsen samtidigt? Använd: styrelse@brfhalssmycket.se