Styrelse

Eira Packalén, ordförande, kontaktperson ekonomifrågor, nycklar, parkering

Halssmyckevägen 21 C, 

eira.packalen@brfhalssmycket.se 

0708-84 17 06

 

 

Lennart Karlsson, vice ordförande, avtal

Halssmyckevägen 23 D, 

lennart.karlsson@brfhalssmycket.se

0706-32 22 20

 

 

Rosita Londré, ledamotsekreterare, uthyrning gemensamhetslokal

Halssmyckevägen 23 F
rosita.londre@brfhalssmycket.se

0702-10 01 06

 

 

Dennis Jernberg, ledamot, fastighetsfrågor

dennis.jernberg@brfhalssmycket.se

 

 

Lars Sjöling, ledamot, drift och värme

lars.sjoling@brfhalssmycket.se

 

 

David Thomelius, ledamot, miljöfrågor

Halssmyckevägen 15 F
david.thomelius@brfhalssmycket.se

 

 

Kenneth Carlsson, ledamot, HSB-representant
0767-71 46 82

 

 

Vill du kontakta hela styrelsen samtidigt? Använd: styrelse@brfhalssmycket.se