Städdag vår 2020

Nytt datum för vårens städdag är 16 maj, kl 10.00

Eftersom spridning av Coronaviruset är beräknat vara hög i april månad kommer vi att skjuta på städningen preliminärt med en månad.

 

Styrelsen har kontaktat Folkhälsomyndigheten angående städdagar och de rekommenderar ingen inställning av händelsen. Som styrelsen har framfört tidigare bör inte de som hör till riskgruppen eller är sjuka på något annat sätt närvara. Styrelsen kommer att följa vidare Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Håll avstånd när ni träffas på terrassen 🙂

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen