Parkering

Föreningen har carportplatser, parkeringar utomhus samt MC parkeringar för uthyrning.

Några medlemmar hyr mer än 1 parkeringsplats/carport i den mån det finns möjlighet till detta. Separat kö tillämpas vid uthyrning av en andra parkeringsplats. 

 

 

 

 

Frågor

Vid frågor är Du varmt välkommen att kontakta P-ansvarig i styrelsen. 

 

Besöksparkeringar

Föreningen har fyra besöksparkeringsplatser, besökare som parkerar där behöver ett P-tillstånd i framrutan.

 

OBS! P-tillstånden får inte användas av boende på Halssmycket.

Controlla hanterar kontroll och utdelning av böter.

 

Fler besöksparkering finns också vid Stamhusvägen, lägenheterna på vägen bort mot Halssmycket. 

 

Parkeringsregler

Det tillhör en plats till varje lägenhet så länge lägenhetsinnehavaren så önskar. Vill inte innehavaren av någon anledning behålla platsen, kan styrelsen upplåta den till medlemmen som står först i kön till andra platsen med förbehåll att platsen återgår till lägenhetsinnehavaren vid behov, eller vid försäljning av lägenheten.

 

Nyttjandehavaren har inte rätt att upplåta platsen permanent till någon annan. Man behöver inte vara registrerad ägare till fordonet. Tillfälligt lån av platsen, t.ex om man är bortrest, är tillåtet.

 

Föreningen har fyra extra platser där det gäller kösystem.

 

Det finns fyra MC platser. Två under tak och två utan tak. Motorcyklar och mopeder får inte parkeras vid cykelställen.

 

För mopeder finns en speciellt markerad plats utan kostnad.

 

Förbo kan ha lediga p-platser som boende i Brf Halssmycket kan hyra.

Kontakta Förbo AB genom deras hemsida eller per tel. 0302-161 80.