Ombyggnation

Du har som innehavare av bostadsrättslägenheten rätt att göra förändringar i den. Glöm inte att anmäla till styrelsen om Du har för avsikt att göra väsentliga förändringar i Din bostad. Anmälan skall göras innan arbetet påbörjas och får påbörjas först när styrelsen lämnat ett godkännande.

 

En utförlig beskrivning av bestämmelserna angående väsentliga förändringar i bostaden hittar ni i bostadsrättsföreningens stadgar.

 

Väsentliga förändringar innebär ingrepp i fastighetens ventilation, el och vattenledningar samt ingrepp i bärande konstruktioner. All VVS och EL-installationer skall utföras av fackman. 

 

Vill du montera markis eller ha solskydd på balkongen, måste Du följa de anvisningar som styrelsen ger. Det är t.ex. färg på solskydd och kassett.

Du får inte montera upp något på träfasaden utanför din entrédörr. 

 

 

 

Vid en försäljning av bostadsrätten är Du skyldig att informera nya ägare om vilka förändringar Du gjort. El-och VVS-besiktning kommer att göras i anslutning till avflyttning.

Styrelsen sköter beställningen av dessa tjänster.