Nya förtroendevalda

Under årsstämman 2019 valdes Jan Johansson till ny medlem i styrelsen. Berit Johansson valdes till ny medlem i vår trivselkommitté. Till valberedning valdes Daniel Lundström och Frida Liljedahl. Välkomna!

 

Tack Maria Palm, Cecilia Cedergren och Renée Sandén för en strålande tjänstgöring.