Källsortering

Viktigt att tänka på när det gäller källsortering är att inte blanda olika material och att förpackningarna som slängs är rengjorda.

I övrigt, följ anvisningar för källsortering som sitter på väggen i vårt soprum.

 

Det är särskilt viktigt att miljöfarligt avfall såsom batterier, kemikalier etc, läggs på rätt ställe. Finns det inte möjlighet att källsortera vissa produkter i vårt soprum, utnyttja de allmänna miljöstationerna eller en återvinningscentral i stället.

 

Det är Du själv som är ansvarig för att det som inte går att sortera i vårt egna soprum transporteras till en miljöstation eller till en återvinningscentral!

 

 

Hushållsavfall

Dagligt, brännbart avfall, så som matrester, kaffefilter, blöjor, hushållspapper etc.

 

Materialåtervinning

Tidningar, glas, plåt/metall, papp/wellpapp, batterier, plast, textil.

 

 

 

NÄRMASTE ÅTERVINNINGSCENTRAL

Närmaste återvinningscentral, Hultet, finns på Olofstorpsvägen/Hultets väg 10. Telefon 0302-52 22 55.

Se öppettider på Lerums Kommuns hemsida.

Tänk på att ha med ditt ”Hultetkort”, det öppnar bommen till Hultet.

 

Hemelektronik

TV, stereo, video, DVD, datorer, tvättmaskiner o. dyl. ska till Hultet.

 

Grovsopor

Möbler, skrymmande föremål, kemiska produkter, bildelar m.m. ska till Hultet.