Intervju i radio pe20 om biologisk mångfald

En kort intervju som styrelseledamöter gjorde i radio pe20 för föreningens räkning kring arbetet med biologisk mångfald. 

 

 

https://vaxtrumilerum.se/intervjuer/