Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan t.ex. bli ersättningsskyldig om Ditt akvarium eller Din tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannens egendom.

 

Du är skyldig att teckna en hemförsäkring. Tänk på att teckna bostadsrättstillägg.

Kontakta Ditt försäkringsbolag.

 

Förvara inte stöldbegärlig egendom i förrådsutrymmen. Tänk på att fukt kan uppkomma i ett kallförråd. Placera därför inte föremål direkt mot golv eller vägg.

 

”Operation märkning” Märkta föremål är svårsålda. Ett bra sätt att göra sina saker mindre stöldbegärliga är att märka dem med t.ex. sitt personnummer. Hos polis och försäkringsbolag kan man kostnadsfritt låna elektriska gravyrpennor eller pennor med s.k. ”osynligt” bläck.

Man får då också en liten skylt att fästa på dörren.