Gemensamhetslokaler

GEMENSAMHETSLOKAL

Vi har en gemensamhetslokal som hyrs ut till medlemmar som bor i Brf Halssmycket. En mindre avgift debiteras i efterskott på din månadsavgift . Här kan man ha fester och dylikt.

 

Tillträde till lokalen får Du från kl. 13.00 och återlämning sker senast kl. 12.00. I lokalen får max 44 personer vistas samtidigt. Lokalen skall vara städad vid återlämnandet av nycklar. Kolla att allt finns på plats enligt befintlig checklista.

Om något går sönder så kan den medlem som hyrt lokalen få ersätta det. Anmäl skadan vid återlämning av nyckeln. Den medlem som hyr lokalen är också ersättningsskyldig vid undermålig städning. Vem Du bokar hos hittar Du på vår anslagstavla eller under styrelsens kontaktuppgifter på hemsidan. 

 

 

GÄSTRUM

Ovanför gemensamhetslokalen har vi ett gästrum med 3 sängplatser, utrustade med kuddar och täcke. Vid lån av gästrummet disponeras också lokalen. Vilka regler som gäller när du hyr lokalen/gästrummet framgår på det skriftliga avtal Du undertecknar. Vem Du bokar hos hittar Du på vår anslagstavla eller under styrelsens kontaktuppgifter på hemsidan. 

 

Lokalen och gästrummet kostar 200 kr/dygn att hyra.