Förtroendevalda

I föreningen finns det idag 10 stycken förtroendevalda. Dessa är fördelade på fyra grupper, styrelse, valberedning, trivselkommitté och revisor. Utöver fem representanter i styrelsen finns också en representant från HSB.

Du som medlem har rätt till insyn i föreningens verksamhet och möjlighet att påverka ditt boende.

  • Ta kontakt med någon i styrelsen om du har synpunkter eller förslag som gäller föreningens verksamhet.
  • Utnyttja din demokratiska rättighet och kom till föreningsstämman. Där redovisas och diskuteras föreningens ekonomi, styrelsens arbete och planering.
  • Aktuell information om föreningen hittar du, dels på vår hemsida eller i informationsbladet ”Halssmyckebladet” som kommer direkt till din mail, om du anmält intresse för detta. (Om du inte gjort det, kan du göra det via: martin.augustsson.brfhalssmycket.se).

Halssmyckebladet sätts även upp på respektive huskropps informationstavla, vid brevlådorna.

Tveka aldrig att kontakta en förtroendevald om Du har några frågor, vill ha råd eller helt enkelt bara vill stämma av nuläget.