Förtroendevalda

I föreningen finns det idag 10 stycken förtroendevalda. Dessa är fördelade på fyra grupper, styrelse, valberedning, trivselkommitté och revisor. Utöver sex representanter i styrelsen finns också en representant från HSB.

 

 

Du som medlem har rätt till insyn i föreningens verksamhet och möjlighet att påverka ditt boende.

  • Ta kontakt med någon i styrelsen om du har synpunkter eller förslag som gäller föreningens verksamhet. 
  • Utnyttja din demokratiska rättighet och kom till föreningsstämman. Där redovisas och diskuteras föreningens ekonomi, styrelsens arbete och planering.
  • Aktuell information om föreningen hittar du, dels på vår hemsida eller i informationsbladet ”Halssmyckebladet” som kommer direkt i brevlådan.

Tveka aldrig att kontakta en förtroendevald om Du har några frågor, vill ha råd eller helt enkelt bara vill stämma av nuläget.