Årsstämma 2020

Årets föreningsstämma kommer att hållas 24 november. Pga rådande situation kommer vi inte kalla in medlemmar till något fysiskt möte. Röstning kommer istället ske via post. 

 

Alla medlemmar har fått material i brevlådan. 

 

Här kan du ladda ner allt material: